A.Okulda Alınması Gereken Genel Önlemler
1. COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi ve komisyon görevlendirilir.
2. Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılır.
3. Okulda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulur.
4. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılır. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenir.
5. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenir.
6. COVID-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa internet sayfasında yayımlanır; okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS… vb iletişim kanalları ile bilgilendirilir.
7. Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu, ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) iki nüsha halinde velilere imzalatılır ve bir nüshası kendilerine verilir.
8. Bu bilgi notunda aşağıdaki hususlar belirtilir:
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrencilerin okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenir ve doktor muayenesi önerilir.
• Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilir ve öğrencilerin okula gönderilmemesi söylenir.

Bu amaçları yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız bireysel görüşmelerle, uyguladığımız yıllık sınıf rehberlik programımızla, okul idarecilerimizle sürdürdüğümüz eşgüdüm toplantılarıyla, aile ile yürüttüğümüz ortak etkinliklerle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

11. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan kronik hastalığı olan kişiler öğrencileri bırakıp almaz.
12. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılır.
13. Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulur.
14. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takar. Herkesin, mümkünse yıkanıp tekrar kullanılabilen, uygun maskelerini yanlarında bulundurması sağlanır. Okulda bulunan kişilerin tümü kurallara uygun maske takar, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılır.
15. Veliler, öğrencilerin uygun özellikli, mümkünse yıkanabilir, yeterli sayıda maske ile okula gelmelerini sağlar. Öğrenciler evden çıkmadan önce aileler tarafından da ateş ölçümü yapılır. Öğrenciler kendilerine uygun ve yeterli miktarda antiseptik dezenfektanı yanlarında bulundurmalıdır. (Özellikle alerjik durumu olan öğrenciler.)
16. Okul öncesi kademesindeki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilir. Yardım edildikten sonra tekrar eller yıkanır.
17. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilir.
18. Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılır.
19. Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmez.
20. COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmaz. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilir. Etkinliklerde maske takılır, sosyal mesafe kurallarına uyulur.
21. Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilir, devamsızlıklardaki artışlar il/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilir.
22. Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket eder.

B.Servis Araçlarında Alınacak Önlemler ve Uygulamalar23. Servis şoförleri işveren tarafından COVID-19 hakkında bilgilendirilir. Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek diğer COVID-19 önlemlerine harfiyen uyar. Araç kullanırken özellikle maske takar.
24. Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılır. Şoför ve yolcular bu kurallara uyar.
25. Servis şoförünün koltuğu mümkünse yolculardan uygun malzeme ile ayrılır.
26. Öğrenci servisinde muhakkak servis hostesi bulundurulur. Bu yardımcı personel servis aracının kapısında öğrencinin ateşini ölçer. Ateş 37.5 ºC ve üzerinde olan öğrenci servis aracına kabul edilmez. Öğrenci velisi aranarak durum bildirilir ve öğrencinin eve dönmesi sağlanır.
27. Öğrencilerin ve serviste bulunan herkesin muhakkak maske ile seyahat etmesi sağlanır. Kişiler yanında yedek maske bulundurur.
28. Kişiler evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda kendileri için ayrılmış koltuklara oturur. Cam kenarları dolduktan sonra binenler, öne doğru çapraz şekilde koridorlara oturur. Çapraz şekilde oturma düzeni de bittikten sonra binenler, arkadan öne olmak üzere boş koltuklara alınır.
29. Koltuklara numara verilir, yukarıda ifade edilen düzene göre evden alınma sırasına göre herkesin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilir.
30. Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulur, liste serviste görünür şekilde asılır ve her binen kişi gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat eder.
31. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmaz.
32. Damlacık oluşturması nedeni ile servis içinde yüksek sesle ve gerekmedikçe konuşulmaz.

33. Servis aracında muhakkak uygun dezenfektan bulundurulur. Binenlerin belgelendirilen bir alerjisi yoksa, araca binerken ve inerken dezenfektan ile ellerini dezenfekte etmesi sağlanır. Dezenfektana alerjisi olan kişi, mutlaka kendi dezenfektanını yanında bulundurur.
34. Eğer öğrenci servis aracı başka bir kurumun yetişkin servisini de yapıyorsa bu hizmette de aynı tedbirler alınır ve aynı uygulamalar yerine getirilir.
35. Araçların, özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere gerekli temizliği yapılır. Bu işlem gerektiği kadar sıklıkla tekrarlanır. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/ kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinir, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilir. Bu amaçla T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik, yolcu olmadığı durumlarda yapılır ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılır.
36. Servis kullanan çalışan ve öğrencilerin araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılır.
37. Servis aracının klima ve filtrelerinin uygun aralıklarla kontrolü yapılır. Araç seyahat halinde iken araç kliması veya kaloriferi kullanılmaz. Mümkün olduğu kadar camlar açık olacak ve dışarıdan temiz hava gelecek şekilde havalandırılarak seyahat edilir.
38. Servis aracının seyahat süresi mümkün olduğunca kısa tutulacak şekilde güzergahlar planlanır.
39. Öğrencilerin ateşleri, okuldan ayrıldıklarında da ölçülür. Ölçüm sonucunda ateşleri 37.5 ºC ve üzerinde olan öğrenciler, servis aracına kabul edilmez. Öğrenci okulda izole edilir. Velisine haber verilir, velinin okula gelip öğrenciyi alması sağlanır. Velinin öğrenciyi doktora götürmesi istenir.
40. Servis aracının girişinde dezenfektanlı paspas bulundurulur ve yolcunun bu dezenfektanlı paspasa basarak ayakkabılarını dezenfekte etmesi sağlanır.

C.Okul Girişlerinde Alınacak Önlemler ve Uygulamalar41. Okulun girişine dezenfektanlı paspas ve/veya dezenfektan havuzu konulur. Okula gelen herkesin bu paspasta ayakkabılarını dezenfekte etmesi sağlanır.
42. Kapı girişlerinde herkesin ateşi muhakkak ölçülür.
Ateşi 37.5 ºC ve üzeri olanlar izole edilerek bekletilir, öğrenci ise revire alınır ve derhal velisine haber verilerek öğrenciyi okuldan alması sağlanır. Yetişkin ise en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
43. Giriş ve çıkışlarda, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanır. Birlikte, toplu olarak binaya girilmemesi, binadan çıkılmaması sağlanır.
44. Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılır. Çıkış merdivenlerinden sadece çıkışların, iniş merdivenlerinden sadece inişlerin yapılması sağlanır.
45. Okul giriş-çıkış saatlerinde veliler lobiye alınmaz. Öğrencilerin velilere tek tek teslim edilmesi veya servis araçlarına bindirilmesi sağlanır.

D.Sınıflar, Diğer Ders Alanları ile Eğitim Sürecinde Alınacak Önlemler ve UygulamalarDersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulur ve maske takılır.
47. Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanır.
48. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmaz.
49. Oturma düzeni, sosyal mesafe kuralına göre sağlanır.
50. Her öğrenci için bir sıra belirlenir ve sadece o sırada oturması sağlanır. Öğrencilerin gün içinde sıralarını değiştirmeleri engellenir.

51. Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görür, sınıf değişikliği yapılmaz. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır.
52. Sınıfta dezenfektan bulundurulur ve her derse başlamadan önce muhakkak ellerin dezenfekte edilmesi sağlanır. Öğrencilerin yanlarında kendilerine uygun standartlarda dezenfektan bulundurması istenir.
53. Ders boyunca tüm öğrencilerin maskelerini uygun şekilde takmış olmaları sağlanır. Öğrencilerin okula gelirken yanlarında yedek bir maske ile gelmeleri istenir.
54. Her dersin bitiminde öğretmenler öğrencileri, teneffüste muhakkak ellerini sabunla ve en az 20 saniye boyunca yıkamayı unutmamaları, maskelerini çıkarmamaları konusunda bilgilendirir.
55. Öğrencilerin kendi aralarında herhangi bir malzeme alışverişi yapmamaları sağlanır. Kitap, kalem, vb. eğitim malzemeleri, kişiye özel olarak planlanır.
56. Sınıflarda klimalar kullanılmaz. Isıtma ve soğutma sistemleri sadece dışarıdan temiz hava alacak şekilde kullanılır. Ders boyunca mümkün olduğu kadar pencereler ve kapılar açılarak temiz hava sirkülasyonu sağlanır.
57. Sınıflardaki projeksiyon makinesi veya kumandalar sadece öğretmenler tarafından kullanılır.
58. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini çantalarında okula getirmeleri sağlanır. Öğrencilerin dolapları mümkün olduğunca kullanmamaları sağlanır.

59. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin terleyip okulda duş almalarını gerektirecek uygulama ve etkinliklerden kaçınılır. Sosyal mesafenin korunamayacağı aktiviteler yapılmaz. Maskesiz ders yapılmaz.
60. Öğrencilerin teneffüs saatlerinde bahçeye çıkmaları, kampüsün bahçe koşulları değerlendirilerek dönüşümlü ve kontrollü olarak sağlanır. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenir.
61. Resim, müzik, görsel sanatlar, derslerinde öğrencilerin sadece kendi malzemelerini kullanmaları sağlanır.
62. COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılır, 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır. Bunun sonrasında temizliği yapılır.
63. COVID-19 vakasının oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giyerek ve temizliği eldivenli ellerle yapar.

E.Yemekhanede Alınacak Tedbirler64. Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanır.
65. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre ayrılır.
66. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanır ve sonraki kullanımına kadar temiz ve kapalı bir ortamda saklanır.

67. Baharat, kürdan, tuz, vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmaz.
68. Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranır ve maske takar. Yemekhane görevlileri tıbbi maske takar. Eldiven kullanmaz ancak sık el hijyeni sağlar.
69. Masada yeme ve içme dışında maske takılır.
70. Açık büfe yemek servisi bulunmaz.
71. Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmaz.
72. Yemekler okul bünyesinde hazırlanıyorsa T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulur.
73. Yemek servisi sırasında sosyal mesafenin korunması sağlanır.
74. Aynı anda yemekhaneyi kullanan öğrenci sayısı normal dönemdeki öğrenci sayısının yarısı olacak şekilde düzenlenir. Yemek saatleri çapraz yapılır. Bir kademe öğrenci (örneğin ilkokul) yemek saatinde iken diğer öğrencilerin derste olacağı, bu kademenin yemek saati bitiminde derse girip diğer kademe öğrencilerinin yemek saatinde olacağı şekilde planlanır. Yemekhane oturma düzeni en az bir metre mesafe olacak şekilde ayarlanır.
75. Yemekhane çalışanlarının ve yemek hazırlayanların kişisel hijyen, sosyal mesafe, maske ve COVID-19 önlemlerine uygun davranmaları esastır.
76. Yemekhaneye erzak temininde ve erzakların okul kabulü ve depolanmasında alınacak önlemlere azami riayet edilir.
77. Yemeklerin hazırlanışında titizlik esastır. Salata gibi çiğ sunulacak sebze ve meyvelerin uygun şekilde yıkanması, dezenfekte edilmesi sağlanır.

78. Yemek üretiminde kullanılacak iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanır. Gerektiği hallerde ise imha edilir.
79. Yemek menülerinin salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde revize edilmesi sağlanır.
80. Bol sıvı tüketilmesi konusunda öğrenci ve çalışanlar teşvik edilir.
81. Masaya servis edilen gıdaların üstünün açık bırakılmaması, kapatılmaları sağlanır.

F.Kantinde Alınacak Önlemler
82. Kantin, büfe vb. yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulur, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, vb, malzemeler kullanılır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulur.
83. Kantinde çalışacak kişilerin hijyen eğitimi almaları, bu eğitimlerini güncel bir sertifika ile belgelendirmeleri sağlanır.
84. Öğrencilerin, kademeler arası teneffüs saatleri çakışmayacak şekilde, nöbetçi öğretmenlerin kontrolünde, sosyal mesafeye uyularak kantini kullanmaları sağlanır.
85. Kantinlerde de uygun olan yemekhane kuralları uygulanır.

G.Tuvalet ve Lavabolarda Alınacak Önlemler86. Tuvalet ve lavabolara, nöbetçi öğretmen gözetiminde belirli sayıda öğrenci alınması sağlanır.
87. Tuvaletlerin ve lavaboların girişlerine dezenfektan takılır.
88. Her ders saatinde, öğrenciler sınıflarındayken temizliğine en çok önem verilecek ortak kullanım alanı olan öğrenci lavabo ve tuvaletlerinin kat görevlilerince temizlenmesi sağlanır.

H. Okul Bahçesinde Alınacak Önlemler89. Okul bahçelerinin belirli yerlerinde dezenfektan bulundurulması sağlanır.
90. Beden eğitimi ve drama öğretmenlerinin desteği ile sosyal mesafe korunarak oynanabilecek bahçe oyunları belirlenerek öğrencilerin bu oyunları oynamaları sağlanır.

İ. Ortak Alanlarda Alınacak Önlemler91. Öğretmen odalarının düzeni, sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde ayarlanır.
92. Bütün ofisler, sınıflar, yemekhane ve okulun diğer bütün alanları haftada iki defa dezenfekte edilir.
93. Öğrenciler, kendi su mataralarını yanlarında bulundurur.
94. Birden çok kişinin çalıştığı ofisler, sosyal mesafe kuralına göre düzenlenir.
95. Kişisel hijyen, ellerin nasıl yıkanması gerektiği, sosyal mesafe…vb bilgilendirmeler sık sık tekrarlanır, bu konuda hazırlanan görseller binanın değişik, görülür yerlerine asılır, zeminlere konulur.
96. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, kapı kolları, turnike, vb. ortak kullanım alanları hijyen şartlarına uyum için sürekli temizlenir.
97. Binalarda, mümkün olduğu kadar okul bitiminde bütün pencereler açılır. Gece boyu veya en az iki saat bütün kapı ve pencereler açık tutularak doğal yolla havalandırılır.
98. Öğretmenler odasında, çay, kahve ve diğer içeceklerde yıkanılarak kullanılan ortak bardaklar kullanılmaz. Her öğretmenin kendine ait bir bardağını/fincanını/kupasını kullanması veya tek kullanımlık bardaklar kullanılması sağlar.
99. Okul zeminlerinin, kişilerin ne kadar uzak durmaları gerektiğini gösteren yeni işaretlerle kaplanması sağlanır.
100. Okul girişlerinde, öğrencilerin ateşleri ölçülür.

J.Asansörlerde Alınması Gereken Önlemler
101. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılır.
102. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilir ve bu sayı asansör girişinde belirtilir.
103. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenir.

K. Okul Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler
104. Spor salonunda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulur.

L. Okul Kütüphanesinde Alınması Gereken Önlemler
105. Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulur. Bu alanlarda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulur.

M.Çalışanların Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler
106. Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulur.
107. İş yerinde personelin birbiriyle ve misafirlerle aralarında sosyal mesafeyi (en az 1 metre, 3-4 adım) koruyacak şekilde düzenleme yapması sağlanır.
108. Misafirler, iş yerine tek başlarına girer. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları sağlanır.
109. Okula gelen kişilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmaz.
110. Ziyaretçilerin, okulun girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanır.
111. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan misafirlerin iş yerine girmemeleri uyarısı yer alır.
112. Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilir.
113. Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılır.
114. Misafirlerin, iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanır.
115. Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla
yıkaması konusunda bilgilendirilir.
116. İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılır.

N.Toplantılarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
117. Mümkünse, toplantılar online konferans olarak yapılır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı mümkün olan en az katılımcı ile gerçekleştirilir.
118. Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanır.
119. Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanır.
120. Tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme tedarik edilir.
121. Toplantı katılımcılarının tutanak altına alınması gerekir. Katılımcılardan herhangi birinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenir ve katılmaması sağlanır.
122. Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan kullanımı sağlanır.
123. Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi sağlanır.
124. Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, bu, bütün katılımcılara bildirilir. 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilir.

O.Öğrencilerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
125. Öğrenciler, sınıf ortamına girmeden önce, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilir.
126. Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilir. Belirli dönemlerde bu hatırlatmalar tekrarlanır.
127. Öğrenciler, kuralına uygun maske takar. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilir, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılır. Veli, öğrencilerin uygun özellikle, mümkünse yıkanabilir ve yeterli sayıda maske bulundurmasını sağlar.
128. Öğrenciler, sınıfa tek tek v e sosyal mesafeye dikkat ederek girer ve sınıftan çıkar.
129. Öğrencilerin okul içindeki tüm alanlarda maske kullanmaları sağlanır.
130. Öğrencilerin fiziksel temasta bulunmamaları sağlanır.
131. Öğrenciler, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak maske takmayı sürdürür.
132. Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilir ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilir. Hasta öğrenciler ile yakın temas kuran öğrenci ve personel evlerine gönderilir. Durum, il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilir.
133. Hasta öğrenci gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılır, tüm yüzeyler temizlenip dezenfekte edilir.
134. Hassas risk gruplarında yer alan öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

Ö. Çalışanların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
135. Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanır.
136. Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları bir şekilde düzenlenir.
137. Kişiler çalışmaya başlamadan önce en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilir.
138. Çalışanlar, kuralına uygun maske takar. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilir, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılır.
139. Çalışanların gün içinde ateşleri rastgele ve örnekleme yolu ile ölçülür.
140. Bütün çalışanlara hastalığın yayılması ve önlenmesi konusunda eğitimler verilir. Ayrıca arada hatırlatmalar da yapılır.
141. Yurtdışından gelen akraba/tanıdık vb ile teması bulunan çalışan, 14 gün boyunca işe gelmeyerek kendini karantinaya alır, uzaktan çalışır.
142. Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanır.
143. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen,
COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan çalışan tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilir.
144. Hasta çalışan gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılır, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilir.

P. Velilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Velilerden Beklentiler
145. Velilerin COVID-19 Pandemi sürecinde evde ve sosyal yaşamlarında uygun önlemleri alması beklenir.
146. Öğrenciyi yakından izleyerek kendilerinde veya öğrencide herhangi bir hastalık belirtisi olması durumunda öğrenciyi okula göndermemesi, sağlık kuruluşlarına başvurması ve süreçten okulu bilgilendirmesi beklenir.
147. Öğrencinin evde beslenmesinde bağışıklık sistemini güçlendirici besinlere ağırlık verilmesi beklenir.
148. Öğrencilerin çantalarında yeterli miktarda uygun maske, dezenfektan ve el kremi bulundurmasını sağlar, öğrencilerin bu malzemeleri uygun şekilde kullanmaları konusunda eğitici ve destekleyici olması beklenir.
149. Okulla, veli toplantıları ve diğer konular için mümkün olduğu kadar uzaktan ve online yöntemlerle görüşmek istemeyi talep etmesi beklenir.

R. Ziyaretçilerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
150. Ziyaretçiler, okul ortamına girmeden en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilir. Okuldaki el yıkama yerleri uygun bir yerde değilse, dezenfektan kullanmaları sağlanır.
151. Ziyaretçilerin maske takmaları sağlanır.
152. Ziyaretçilerden, okul girişlerinde son 14 günde seyahat etmediği veya evde herhangi bir COVID-19 hastası olmadığı konusunda yazılı beyan alınır. (EK 2. Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahat Bilgilendirme Formu)

S. Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar
153. Okulun her tarafında, okulda bulunulduğu sürece herkesin fiziksel teması kaldırılır. Tokalaşma, sarılma, öpüşme, vb. yasaklanır.
154. Okulda, mümkün olduğunca çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerin yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenir.
155. İş̧ yerlerinde görevli sağlık personeli, çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama ve hijyen eğitimleri verir. Sağlık personeli sık sık okulun her yerinde gelişigüzel örnekleme yaparak ateş ölçer.
156. Okullara ziyaretler kısıtlanır. Acil olmayan ziyaretler ve dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilir. Veli görüşmeleri için belli bir program yapılır, velilere bildirilir ve veli görüşmeleri ile toplantıları mümkün olduğu kadar online olarak yapılır.
157. Acil durum hastaneye sevk protokolü hazırlanır.
158. Kriz merkezi kurularak acil erişim numarası oluşturulur.
159. Veli endişelerinin ortadan kaldırılması ve uygulamada aksaklık yaşanmaması için velilere yönelik bilgilendirme sistemi oluşturularak kuralların yazılı olarak iletilmesi sağlanır.
160. Okul açılmadan önce, bütün öğretmen, çalışan ve öğrencilere sanal veya uygun diğer ortamda, COVID-19 pandemi eğitimi verilir, bu eğitimler en uzun ikişer aylık dönemlerde tekrarlanır.