İşlem Eğitim Kurumları butik okul anlayışı ile; öğrencilerine özel bir eğitim vermek isteyen, bireysel eğitimi hedefleyen, öğrenciyi istediği hedefe ulaştırmak için birebir destek veren ve kalabalık sınıflar yerine 10-12 kişiyle ders yapılan sınıfları olan, kendine özgü eğitim sistemi olan okullardır.
Neden butik okul ?
İşlem Eğitim Kurumlarının kuruluşundan beri edindiği izlenimler, öğrencilerin butik okullarda daha mutlu olduklarını, okul başarısı ve derse katılım düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir.
Okulların büyük olması onların daha iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Okul büyüdükçe okulun esnekliği azalmakta, farklı ve özel gereksinimleri olan öğrencilerin bu gereksinimlerinin karşılanması zorlaşmaktadır. Okul büyüyüp karmaşıklaştıkça öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler göstermeleri gereken performansı yeterince ortaya koymakta zorlanabilmektedirler. Araştırma sonuçlarından okul büyüklüğü ile özellikle öğrencilerin okul memnuniyetsizliği arasında ters orantı olduğunu görülmektedir.

“Çok sayıda şube, sınıf ve öğrenciden oluşan büyük ve kalabalık okul sisteminde, öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal, kültürel ve bireysel gereksinimlerin karşılanması oldukça güçtür. “
 

(Patterson, 2003)
 

“Kalabalık olmayan, az sayıda sınıf, şube ve öğrenci sayısından oluşan, küçük ölçekli okullarda, öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenleriyle, okul çalışanlarıyla ve okul çevresiyle kurdukları ilişkilerin çok daha olumlu ve istenilir düzeyde oluştuğu araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuş bir gerçekliktir. “
 

(Lashway, 1999)
 

Her öğrencinin öğrenme sitili ve öğrenme hızı farklılıklar gösterir. Büyük ve kalabalık okullarda, öğrencilerin öğrenme sitil ve hızlarını belirlemek çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Büyüklüğü yönetebilme adına tek tip öğretimsel standarda gidilmekte ve bu standart programlar, birbirinden farklı bireyler olan öğrencilerin bireysel yeterliliklerinin keşfedilip geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Butik okulun öğrenciye faydası ne olabilir?

  • En fazla 10 – 12 kişilik sınıflar ile etkin öğrenme ve öğretme
  • Çocuğa göre ders anlatımı ve soru çözüm saatleri
  • Ek ders ve özel hocaya son verecek butik okul sistemi ile sınırsız ders çalışma ve ek ders imkanı
  • Sıcak ve samimi ortamdan doğan okul sevgisi
  • Okul olanaklarından rahatlıkla yararlanabilme
  • Spor, resim ve müziği öğrencinin rahatlıkla, sınırlama olmaksızın hayatına entegre edilmesi
  • Haftalık düzenli rehberlik ve danışmanlık hizmeti